Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza

Edičná činnosť - Pansophia n.o.

Pansophia, n.o. vydáva aj svoje publikácie a multimediálne CD a DVD, ktoré pripravuje v rámci rôznych projektov a usporiadaných podujatí, ale aj ako učebné a prezentačné pomôcky.

- Informačné brožúrky k jednotlivým multimediálnym predstaveniam
- CD – J. Krempaský – Počiatok a vývoj vesmíru
- DVD – Metamorfózy 2008 – na vyžiadanie

- DVD – Metamorfózy 2009 – na vyžiadanie
- Videoukážky predstavení
- Prezentačná brožúrka o vzniku a cieľoch Pansophia, n.o.

 

= Bližšie informácie o zvukovom CD - Počiatok a vývoj nášho vesmíru
Obsahové informácie, množstevné zľavy pre školy, cena 3 EUR .

 

= DVD Metamorfózy 2008 - Vesmír - veda a filozófia
DVD je konečne na svete a môžete si ho bezplatne stiahnut...
* Pripravujeme *
V prípade záujmu vám DVD môžeme zaslať formou dobierky v cene 5 EUR + poštovné a balné.

 

= DVD Metamorfózy 2009 - Vesmírna odysea
DVD bude distribuované od januára 2010, neskôr pribudne aj link na stiahnutie...
* Pripravujeme *
V prípade záujmu vám DVD môžeme zaslať formou dobierky v cene 7 EUR + poštovné a balné.

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.