Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Účtovné uzávierky
Je nepremožitelná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.
Jan Amos Komenský


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.