Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


TRD2012 - Trenčianský robotický deň

POZÝVAME VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV ROBOTIKY     

na 7. ročník

TRENČIANSKEHO ROBOTICKÉHO DŇA 

v termíne 15. -  16. februára 2012 


trd2010
ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov, ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER a.s., pod osobnou záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín, s primárnym cieľom popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.
Opäť sa ho zúčastnia aj stredné školy z Nemecka, Fínska, Česka a Rumunska.
Rámcový program je nasledovný:
1. deň (streda, 15.2. 2012) - súťažná prehliadka robotov a doprovodné vedecko-technické prednášky (Spoločnosť pre vedu a vzdelanie Pansophia, n. o. a iné)
2. deň (štvrtok, 16.2.2012) - vedecko-technické prednášky (Spoločnosť pre vedu a vzdelanie Pansophia, n. o.), panelové diskusia, prezentácie a ukážky z oblasti robotiky
Priebežne aktualizovaný program a aktuálna verzia súťažných pravidiel je k dispozícii na www.trencianskyrobotickyden.sk
Paralelne s našou prehliadkou prebieha v areáli výstaviska aj výstava Učeň – stredoškolák 2012 a program, súvisiaci s medzinárodným projektom Comenius Školské partnerstvá Car service in Europe.

 

 

plagát TRD2012

pozvánka TRD2012


sos

 


 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.