Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


TRD2011 - Trenčianský robotický deň

POZÝVAME VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV ROBOTIKY     

na 6. ročník

TRENČIANSKEHO ROBOTICKÉHO DŇA 

v termíne 30. -  31. marca 2011 


trd2010
V dňoch 30. 3. 2011 - 31 . 3. 2011 sa na výstavisku Expocenter v Trenčíne uskutoční už 6.ročník medzinárodnej súťaže autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň.

Súťaž organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín a Pansophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s Trenčianskym samo-správnym krajom, mestom Trenčín a EXPO CENTER a.s.

Súťažiť sa bude tradične v troch kategóriách :

 • Driver, kde úlohou robota je prejsť po dráhe vopred neznámeho tvaru od štartu po cieľ v čo najkratšom čase,
 • Stavebnice robotov, kde s použití komerčne predávaných stavebníc Lego, Merkur a Fischertechnik súťažiaci vytvorí svojho vlastného robota alebo celú robotizovanú linku,
 • Free style, ktorý ponúka najväčšiu možnosť kreativity, ale zároveň je asi najobtiažnejší, nakoľko pri stavbe robotov nesmú byť použite komerčne predávané stavebnice, ako sú Lego, Merkur alebo Fischertechnik
 •       Počas oboch dní budú prebiehať aj odborné prednášky slovenských a zahraničných lektorov s veľmi zaujímavou tematikou z oblasti vedy a techniky. Vstup na akciu je zdarma.

   

  Dátum konania: 30. 3. - 31. 3. 2011 
  1. deň súťažná prehliadka robotov a doprovodné vedecko technické prednášky (Spoločnosť pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o. a iné)
  2. deň vedecko technické prednášky (Spoločnosť pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o.), panelová diskusia
  Miesto konania:

  areál výstaviska EXPO CENTER a.s.

   

   

    Program TRD 2011

  1. deň - 30.3.2011  
  Otvorenie TRD. Súťaže prebiehajú súbežne s uvedenými prednáškami. 8.30
  Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby DrSc.
  podpredseda Európskej akadémie vied a umení, Fyzikálny ústav SAV
  Názov prednášky: Nanotechnológie a ich budúcnosť
  Prednáška je organizovaná n.o. Pansophia
  9.30
  prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.
  člen Európskej akadémie vied a umení, FEI STU
  Názov prednášky: Teória chaosu
  Prednáška je organizovaná n.o. Pansophia
  11.00
  Ing.Marián Langer,
  HR manažér, Leoni Slowakia, s.r.o. 
  Téma prednášky: Požiadavky zamestnávateľov na absolventov škôl
  13.00
  2. deň - 30.3.2011  
  Spoločnosti pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o.
  Názov prednášky:
  Od fonografu po iPod
  9.00
  Stefan Wintgen (Koblenz, Nemecko)
  Názov prednášky:  Robot (v nemeckom alebo anglickom jazyku)
  10.00
  Ing. Jozef Svetlík, PhD., Technická univerzita Košice
  Názov prednášky: Robotický futbal a jeho význam pre prax
  11.00
  Spoločnosti pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o.
  Názov prednášky: Neviditeľné šaty zeme
  12.00
  Spoločnosti pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o.
  Názov prednášky: Tajomstvá chémie
  13.00

   

   

   


  sos

   


   

   

  © 2009 Pansophia, n.o.
  Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.