Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza

Projekty Pansophia n.o.

V tejto sekci nájdete nami vypracované, realizované a pripravované projekty.

KOSV

APVV SsV

Galileio

Metamorfózy

SvP

.....

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.