Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Multimediálne predstavenia pre školy
...nové aktualizované informácie pre Vás
26.7.2016

 

 

 

PANSOPHIA
D i v a d l o   p o z n a n i a

 

Ako riekol klasik – "Život je len veľká hra na javisku bytia". Aj názov našej spoločnosti Pansophia pochádza z najväčšieho diela jedného klasika – učiteľa učiteľov Jána Amosa Komenského, ktorého motto: "Škola hrou" poznajú azda všetci pedagógovia. My sme sa pokúsili spojiť tieto dve múdrosti v jedno, a preto si Vás s potešením dovolíme pozvať do nášho Divadla poznania.
Vážení prítomní, v našom Theatrum gnosis, teda Divadle poznania, budú účinkovať tie najväčšie hviezdy univerza s tými najlepšími hrami bytia, ktoré si so všetkou vážnosťou i humorom dovolíme priblížiť najdôležitejším divákom sveta – a to práve Vám...

 


PONUKA KULTÚRNO – NÁUČNÝCH PREDSTAVENÍ

 

Vážené vedenie školy, vážení pedagógovia,


dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili a oslovili Vás s ponukou multimediálnych kultúrno–náučných predstavení pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Predstavení s nádychom divadla a hlavne formou hry motivujúcich poslucháčov k hľadaniu poznania a aktivujúcich u nich záujem o vzdelávanie ako také. Naše predstavenia poodhaľujú zákutia sveta a bádania netradičnou formou a ukazujú, aká je príroda a javy s ňou spojené zaujímavé a hodné úsilia vzdelať sa ako v spoločenských, tak prírodných vedách.
      Život je zmena a všetko sa vyvíja. Tak aj Pansophia n.o. prešla po šiestich rokoch zbierania skúseností veľkou zmenou a naše predstavenia dostali nový rozmer a obsah tak, aby efektívnejšie a účinnejšie napĺňali svoje poslanie. Máme bohaté skúsenosti s organizovaním a uskutočňovaním popularizačných a motivačných prednášok pre školy, pričom doposiaľ videlo naše multimediálne prednášky už viac ako 230.000 mladých divákov. Za šesť rokov existencie sme pripravili pre Vás dve desiatky vysokokvalitných vzdelávaco–zábavných programov v spolupráci s agentúrou MŠ SR APVV a Slovenskou akadémiou vied.
      Predstavenia sú realizované s použitím najmodernejšej audiovizuálnej a výpočtovej techniky priamo na javisku. Obrazový materiál je premietaný na veľkoformátové plátna. Predstavenie je spracované tak, aby okrem informácií poskytovalo kultúrno-umelecký zážitok a tak pôsobilo i na rozvoj estetickej úrovne poslucháča. Diváci sú interaktívne zapájaní do procesu počas predstavenia. Správnymi odpoveďami na otázky získajú súťažiaci hodnotné ceny.

 

 

stiahnite si novú ponuku predstavení 2016.

 

http://www.pansophia.sk/Pansophia2014.pdf        (ponuka predstavení, formát  PDF)

http://www.pansophia.sk/album/index.html              (fotoalbum predstavenia)
http://www.pansophia.sk/apvv-album/index.html    (fotoalbum APVV)

 

 

 


NAŠE PREDNÁŠKY DOTERAZ VIDELO

VIAC AKO 230.000 POSLUCHÁČOV! 

DP01 – Astrophia - vesmír konečná hranica
Cesty poznania sú vždy kľukaté. Odpradávna sa snažíme pochopiť a vysvetliť zákonitosti prírody, s ktorými sa denne stretávame. Neznáme javy a nové neprebádané zákutia majú vždy nádych tajomna, čohosi mystického. Súčasné poznanie sme pre svoju rozsiahlosť rozdelili do viacerých disciplín - vied. A predsa sa všetky stretávajú na jednom mieste, na čo mnohí odborníci zameraní na konkrétne úlohy v konkrétnych disciplínach občas zabúdajú. Tým miestom je náš vesmír. Je univerzom všetkého, čo o svete vieme. Zdá sa nám taký zložitý, vieme, že je obrovský, ťažko si dokážeme predstaviť jeho viacrozmernosť. A napriek tomu vidíme, že sa riadi jednoduchými zákonmi, ktoré platia pre všetko živé i neživé.
Pansophia otvára dvere poznania práve prostredníctvom prehliadky vesmíru. Ako ho videli naši predkovia a ako vidíme vesmír dnes? Kam pokročila súčasná kozmológia a astronómia a aké odpovede ponúka na tie najjednoduchšie otázky: Ako to bolo s vesmírom v minulosti? Čo sa stane so Zemou v budúcnosti? Ako je to so životom vo vesmíre a akú úlohu v tom všetkom zohráva človek? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky Vám ponúka práve Pansophia.

Zaradenie                              :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy        :  filozofia, fyzika, biológia, geografia, astronómia, prírodopis, kozmonautika, chémia, história 
Trvanie                                   :  dĺžka 60 až 100 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

DP02 – Časostroj alebo cestovanie v čase
Časostroj ešte nevynašli? Omyl! Jeden tu pre Vás máme my, stačí nastúpiť. Zoberieme Vás na počiatok vzniku nášho vesmíru. Tu sa nachvíľu porozhliadneme a vydáme sa na miesta, kde sa zrodili prvé hviezdy a neskôr planetárne sústavy. Práve tu nájdeme aj Zem. Ale akúsi inú. Čo bude so Zemou ďalej? Ako sa z nehostinnej žeravej gule vytvorí svet, ktorý poznáme dnes? Ako to bolo so vznikom oceánov a pohybom kontinentov? Mení sa Zem aj v súčasnosti? Staňte sa svedkami dramatických premien, ktorými prešli vesmír i naša planéta na ceste časom tak, aby sme tu mohli byť my a rozprávať sa práve o tom...
Zaradenie                               :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy         :  filozofia, fyzika,  astronómia, prírodopis, kozmonautika, kozmológia 
Trvanie                                    :  dĺžka 60 až 100 min.
Vhodnosť                               :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

DP03 – Tajomstvo hmoty, alebo živé impérium chemických prvkov
Hráte radi karty? Je fascinujúce koľko variant ponúka jediná kartová hra. Zdá sa byť náhodná, nepredvídateľná a predsa je to ucelený systém presných a nekompromisných pravidiel. Možno práve vďaka kartám dnes môžeme objavovať tajomstvo hmoty. Odhaľovanie tajomstiev v sebe vždy skrýva riziko. Tajomstvo hmoty doviedlo ľudstvo k najväčšej katastrofe v dejinách našej civilizácie, takmer k jej úplnému zániku.
Poučme sa z našich chýb a objavujme hmotu, chemické prvky a ich vlastnosti. Zistime, že svet okolo nás je krajší a fascinujúcejší, ako sa nám doposiaľ zdalo. Navštívme najmodernejšie urýchľovače častíc a nahliadnime priamo dovnútra hmoty...

Zaradenie                              :  medziodborové vzťahy, chémia, biológia
Medziodborové  vzťahy        :  fyzika, biológia, astronómia, prírodopis, chémia 
Trvanie                                   :  dĺžka 60 až 100 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

DP04 – Svet duchov – Cesta za hranicou viditeľného sveta
Asi nie je nič tajomnejšie ako svet duchov. Mnohým z tejto témy behá mráz po chrbte. Hoci duchov súčasná veda neobjavila, predsa len príroda skrýva ľudským okom neviditeľný svet. Objavte s Pansophiou vesmír i svet okolo nás za pomoci neviditeľných lúčov elektromagnetického žiarenia, ktorého úzkym spektrom je aj viditeľné svetlo. Jeho neviditeľná časť je ale omnoho zaujímavejšia, vstúpte do nášho divadla a nechajte sa uniesť tým, čo pre Vás pripravila za hru príroda...
Zaradenie                              :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy        :  fyzika, biológia, geografia, astronómia, prírodopis, kozmonautika, chémia 
Trvanie                                   :  dĺžka 60 až 100 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

DP05 – Vesmírniček II. – Vaša skutočná rozprávka nielen pre najmenších....
Prvé stretnutie so svetom a vesmírom! Pripravili sme si pre Vás rozprávanie na snáď najfascinujúcejšiu tému. Zamyslime sa nad nočnou oblohou, jej krásou a tajomnom. Pozrime sa bližšie na súhvezdia, planéty, kométy, meteory, či iné nebeské objekty. Prečo nočná obloha odpradávna fascinovala našich predkov? Ako si predstavovali svet a vesmír? Prečo mali planéty zázračnú moc? Pozrime sa na slnečnú sústavu aj súčasnými očami. Nahliadnime na povrch terestriálnych planét, ale ponorme sa aj do oblakov plynných gigantov. Prehliadnime si zblízka naše Slnko a prevezme sa aj zvyškom slnečnej sústavy. Na záver navštívme štartovacie rampy rakiet nesúcich na obežné dráhy snáď najväčšie skvosty súčasnej techniky. Pristaňme na Marse spolu so sondou Oportunity, alebo sa vyvezme za hranice slnečnej sústavy so Sondou Voyager 2. Spoznajme náš najbližší vesmír s Pansophiou.
Zaradenie                              :  Astronómia, univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy        :  fyzika, astronómia, prírodopis, kozmonautika, história, prvouka 
Trvanie                                   :  Dĺžka 45 až 60 min.
Vhodnosť                              :  I.st. ZŠ

 


DP06 – Čarodejka príroda II.

Okolo nás sa denne dejú zázraky. Už sme si na ne zvykli. No predsa nás príroda z času na čas prekvapí. Prečo? Niektoré javy nezažijeme každý deň. Polárna žiara patrí k tým príjemným. Avšak piesočnú búrku, či tornádo chce zažiť málokto. Akoto, že sa u nás striedajú ročné obdobia a na púšti nie? Prečo je takmer celú zimu za severným polárnym kruhom tma? Prečo sa mení počasie a prečo je voda vzácna? Ako sa čarám prírody prispôsobil človek, zvieratá a rastliny si povieme v ďalšom rozprávaní z pestrej palety Divadla poznania spoločnosti Pansophia.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy     :  filozofia, fyzika, geografia, astronómia, prírodopis, prvouka, história 
Trvanie                                 :  dĺžka 45 až 60 min.
Vhodnosť                            :  I.st. ZŠ

 

 

DP07 – Mobil do vrecka, alebo rovno do ucha?
Dnešná uponáhľaná doba nás núti neustále si veci zjednodušovať a urýchľovať tak každodenné činnosti, ktoré sú od nás očakávané. Významne k tejto zmene prispela aj súčasná technika. No nebolo to vždy tak. Možno je pre Vás prekvapujúce, že doba technického praveku tu bola ani nie pred 150 rokmi. Z pohľadu ľudského života je to dlhá doba. No z pohľadu celej našej civilizácie je to len zlomok pri jej konci. Technická revolúcia mala na vývoj našej civilizácie najväčší vplyv. Zmenila i pohľad na využívanie voľného času, spôsoby relaxu a zábavy. Ako sa to vlastne stalo? Kto bol za prvotným impulzom technickej revolúcie? Ako je možné, že si dnes do mobilu nahráme video z dovolenky a len pred pár rokmi sme si na to museli kúpiť drahú kameru? A to sme na tom boli aj tak oveľa lepšie, ako pred 100 rokmi Edison.
S Pansophiou Vás čaká prechádzka alejou vynálezov a ich vynálezcov. Presvedčte sa spolu s nami, že svet je možné zmeniť aj jednoduchou myšlienkou. Avšak v jednoduchosti je nielen krása, ale aj veľká námaha a vytrvalosť...

Zaradenie                              :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy        :  filozofia, fyzika, elektrotechnika, materiály, chémia, biológia 
Trvanie                                   :  dĺžka 60 až 100 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

DP08 – Nad Modrou sa blýska
Málokto vie, že práve neďaleko mesta Modra dnes prebieha úspešný výskum súvisiaci s vysvetlením vzniku Zeme a slnečnej sústavy. Vďaka Pansophii, ktorá sa na výskume priamo podieľa otvoríme dvere laboratórií a ukážeme si fascinujúce výsledky jedinečného výskumu. Zistíme, že pri vzniku Zeme nehrala úlohu len gravitácia, ale dokonca praobyčajný blesk...
Ako teda vznikla slnečná sústava? Buďte jednými z prvých, ktorí sa dozvedia novú teóriu len so spoločnosťou pre vedu a vzdelanie – Pansophia, n.o.

Zaradenie                            :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy      :  filozofia, fyzika, biológia, geografia, astronómia, prírodopis, chémia, história 
Trvanie                                 :  dĺžka 60 až 100 min.
Vhodnosť                            :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 


* Predstavenia DP09 a DP10 sa dajú objednať len ako jeden spoločný balíček


DP09 – Zdravé telo, zdravý duch (zdravý životný štýl, zdravá výživa) *
Predstavenie jednoduchou metodikou poskytuje našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a jej vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladoch predstavuje „alchymistickú“ dielňu nášho tela, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či bielkoviny... Nevynecháme ani otázku pitného režimu, pravidelného pohybu, spánku, či vplyvu prostredia, v ktorom človek prežíva svoj život. Ozrejmíme základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventívnej medicíny. Poskytneme jeden z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy, pitného a pohybového režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka.
Zaradenie                              :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy        :  zdravá výživa, fyzika, biológia, prírodopis, chémia, história 
Trvanie                                   :  Dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

DP10 – Výstrel, ktorý zmenil svet... *
Predstavenie ponúka ucelený pohľad na vybrané vojnové konflikty, ktoré sú súčasťou svetových dejín. Všedné ľudské vlastnosti ako odvaha, túžba po bohatstve či slobode nám ukážu, že počiatky tých najväčších konfliktov mali svoj základ v niektorej z primárnych prezentácií ľudského ega. Predstavenie sa všeobecne nevenuje bežne známym faktografickým údajom, ale skôr zaujímavostiam, ktoré nie sú príliš známe, ale ktoré dotvoria zaujímavý pohľad na konflikty a poslucháčovi dajú možnosť uvažovať ako nad našou civilizáciou, tak nad sebou samým a to nielen vo filozofickej rovine. Hlavná idea predstavenia je postavená  na premisách – Poučilo sa ľudstvo zo svojej tragickej minulosti? Existuje šanca, že tak urobí?  Bude naša samoľúbosť možnou príčinou vypuknutia ďalšieho globálneho konfliktu? Zvolíme si trvalý mier?
Zaradenie                              :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy        :  história, politológia, ekonomika, náuka o spoločnosti 
Trvanie                                   :  Dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

 

* Predstavenia DP11 a DP12 sa dajú objednať len ako jeden spoločný balíček

 

DP11  – Od IQ ku EQ *
Inteligencia - určite je to pre mnohých fascinujúca otázka. Čo znamená byť inteligentný? Je inteligencia vrodená? Čím je podmienená a ako sa dá rozvíjať? A je inteligencia iba jedna? Takýmto otázkami začneme prednášku a postupne budeme na ne odpovedať. Najprv sa pozrieme na našu schopnosť rozumovo riešiť nové úlohy a postupne si všimneme mnohé ďalšie rozmery inteligencie, aby sme sa nakoniec sústredili predovšetkým na inteligenciu emočnú. Pocity a nálady nás sprevádzajú každý deň, niekedy sú pre nás dôležitým zdrojom, pomocníkom a kompasom a inokedy nás zrádzajú a oslabujú. Ukážeme si, ako emócie súvisia s našou inteligenciou. Pozrieme sa na to, čo sa deje v ľudskom mozgu, keď nás ovládnu emócie a prostredníctvom mnohých príkladov a ukážok sa budeme snažiť lepšie porozumieť nášmu vnútornému i telesnému prežívaniu. Ukážeme si spôsoby efektívneho zvládania emócií a rozvoja EQ. Dobrá emočná inteligencia sa ukazuje ako významný predpoklad pre rozvoj sociálnych zručností a pre úspešné presadenie sa v živote.
Zaradenie                              :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy        :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika 
Trvanie                                   :  Dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť           
                   :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 
DP12  – Sociálne zručnosti mladých ľudí *
Okrem toho, že žiaci a študenti škôl sú vzdelávaní prostredníctvom odborných predmetov, pre uplatnenie sa v praxi sú veľmi dôležité ich sociálne zručnosti. Schopnosti navzájom sa poznávať, pomáhať si, efektívne komunikovať, spolupracovať alebo riešiť konflikty, to je výbava človeka, ktorá sa formuje po celý život, no obdobie školského veku je rozhodujúce pre jej rozvoj. Program pripravený Pansophiou je jedinečný svojou realizáciou: po uvedení do témy sociálnych zručností sa žiaci a študenti budú učiť prostredníctvom zážitkov. Lektor ponúkne a vytvorí niekoľko modelových situácií, v ktorých budú priamo účastníci vystupovať. Vybraní žiaci sa ocitnú napríklad v neznámej komunikačnej situácii, v ktorej si musia efektívne porozumieť. Iná skupina bude pred očami spolužiakov vytvárať spoločné dielo ako jeden tím a podobne. Po realizácii každej aktivity nasleduje jej rozbor a diskusia. Takýmto spôsobom spoločne pomenujeme dôležité pozorovania z danej sociálnej situácie a odporúčania, čo bude prínosné pre aktívnych „hráčov“ ale i pre divákov. Rozvoj sociálnych zručností stojí predovšetkým na praxi a jej uvedomovaní si, a práve toto sú dva hlavné piliere ponúkaného programu.  
Zaradenie                              :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy        :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika 
Trvanie                                   :  Dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  II.st. ZŠ a SŠ

 

 

 

 


DP15  – Internet – priateľ alebo nepriateľ *
Virtuálny svet je čoraz príťažlivejší. Pre mnohých z nás sa stal každodennou realitou a kultúrno–spoločenským prostredím. Jeho tvár má však dve podoby. Na jednej strane prináša zábavu, relax, nové priateľstvá, nápady, informácie. Tá odvrátená so sebou nesie množstvo nebezpečenstiev, vrátane vzniku závislostí, ktoré majú rovnaké symptómy ako závislosti na alkohole alebo drogách. Málokto si to uvedomuje, respektíve pripúšťa, že by internet mohol byť jeho nepriateľom. Spoznajme preto spolu riziká, ktoré prinášajú sociálne siete, počítačové hry, online gambling, online nakupovanie a v neposlednom rade rozmáhajúca sa kyberšikana. V čom nás ohrozujú a ako sa z tohto bludného kruhu dostať, spoločne zistíme na stretnutí, ktorého cieľom je, aby ste vo vzťahu k internetu nikdy neťahali za kratší koniec.
Zaradenie                               :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy         :  informatika, psychológia, sociológia, ekonomika, etika
Trvanie                                    :  Dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                               :  II. st. ZŠ a SŠ

 

 

DP16  – Od ideálov k realite *
„Všetci sme si rovní v dôstojnosti a právach.“ Ale aká je realita? Práva človeka sú často porušované. Stretávame sa s rasizmom, s obeťami na strane menšiny ale aj väčšiny. Nahliadneme do úskalí života mladej Rómky, ktorá chcela „len“ lepší život ako jej ponúkala osada. Žiaci alebo študenti si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať, aké to je byť „označení“.  Dozvedia sa, čo znamenajú niektoré z našich práv, ako napríklad právo vlastniť majetok, listové tajomstvo ale aj právo na pravdivé a včasné informácie. Spoločne zistíme, v ktorých prípadoch môžu byť obmedzované. Ale aj to, že sloboda neznamená len mať práva, ale predovšetkým niesť zodpovednosť za každé svoje konanie.  Postupne zistíme, aké problémy majú detí v rozvojových krajinách, a ako je možné, že medzinárodnými dokumentmi zakázaná detská práca je pre ne stále každodennou realitou.
Zaradenie                               :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy         :  psychológia, ekonomika, právna náuka, sociológia, etika
Trvanie                                    :  Dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                               :  II. st. ZŠ a SŠ

 

 

DP17  – Drogy - cesta nikam *
Drogová závislosť poznačila a zruinovala tisícky životov. Bolo by naivné  myslieť si, že sa ľudia poučia. Drogy boli, sú a budú súčasťou ľudského bytia. Menia sa rovnako, ako sa mení spoločnosť. To, čo bolo „in“ pred niekoľkými rokmi, sa postupne dostáva na okraj záujmu, a naopak, látky, ktorým v minulosti nebol pripisovaný zvlášť veľký význam a prakticky sa za drogy nepovažovali, sa dnes stávajú stredobodom záujmu nielen užívateľov ale aj odborníkov. Cez tragické príbehy mladých narkomaniek spoznáme, aké zdravotné riziká so sebou prinášajú jednotlivé druhy drog, ako pôsobia na náš organizmus a čo môže spôsobiť aj jedna jediná dávka. Spoločne nahliadneme na dno, ktoré v ich životoch závislosť spôsobila, ale porozprávame sa aj o tom, ako sa s takýmito problémami vysporiadať. Drogy sú pre mnohých ľudí lákavé, chcú poznať, čo ponúkajú a tak nahliadnu do tejto zakliatej komnaty. Dvere sa však často zabuchnú a zvnútra sa otvoriť nedajú ...
Zaradenie                              :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy        :  psychológia, sociológia, biológia, etika
Trvanie                                   :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                               :  II. st. ZŠ a SŠ

 

 

DP18  – Dopravná výchova, alebo cestou necestou... *
Domček je, má kolesá, naštartuješ, pohne sa. Čo je to?“ Na takúto a podobné otázky budeme spoločne hľadať odpoveď na stretnutí, ktorého cieľom je zábavnou formou ozrejmiť malým účastníkom cestnej premávky jej základné pravidlá. Ale aj to, prečo je dôležité nosiť reflexnú vestu, používať bezpečnostný pás a autosedačku. Spoznáme dopravné značky, križovatky a na jednoduchých ale aj zložitejších dopravných situáciách si vysvetlíme napríklad pravidlo pravej ruky. Postupne spolu zistíme, že rozvaha a opatrnosť sú na cestách našimi najlepšími priateľmi...
Zaradenie                               :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy         :  prvouka, dopravná výchova, etická výchova
Trvanie                                    :  dĺžka 45 až 60 min.
Vhodnosť                               :  I. st. ZŠ

 

 

* Predstavenia DP20 a DP21 sa dajú objednať len ako jeden spoločný balíček


DP20  – Vznik a vývoj vesmíru, alebo cesta za tajomstvom čiernych dier...
Cez historické aspekty vývoja predstáv ľudstva o našom vesmíre sa študenti dozvedajú aj o spoločenských a kultúrnych vzťahoch, ktoré k najväčším objavom ľudstva viedli. Ide o historicko-kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle moderných poznatkov o vesmíre v ktorom žijeme. Prechádzame sa históriou poznávania nášho okolitého sveta a rozoberáme základné filozofické otázky jeho vytvorenia. Aj moderná veda je plná rozporuplných dôkazov a vedomostí, ktoré nám popisujú vesmír vyplnený nepolapiteľnou tmavou hmotou a ešte tajomnejšou a éterickejšou tmavou energiou. Tieto dve entity a ich vlastnosti umožňujú popustiť uzdu fantázii a pozrieť sa na vesmír ako umelecké dielo, ktorého význam je pre nás dodnes neodhalený. Fyzikálno–filozofická prednáška s diskusiou o modernom chápaní sveta, filozofických otázkach života a existencie s jedným z popredných popularizátorov vedy a spoločenských súvislostí na Slovensku univ. prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc., zakladateľom Pansophia n.o. Doporučené pre 3. a 4. ročník gymnázií a študentov vysokých škôl...
Zaradenie                               :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy         :  kozmológia, fyzika, astronómia, filozofia
Trvanie                                    :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                               :  3.- 4. ročník gymnázií, VŠ

 

 

DP21  – Hyperpriestor a multivesmír, alebo za tajomstvom teseraktu...
Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších fyzikálnych poznatkoch o vesmíre, v ktorom žijeme. Je náš vesmír sám, alebo existuje paralelne so zilionom podobných, či nepochopiteľne iných vesmírov? Koľko dimenzií má náš vesmír?
Program je koncipovaný variabilne pre študentov stredných škôl, predovšetkým gymnázií. Poslucháči sa dozvedia o fascinujúcich počiatkoch vesmíru, ako aj o jeho stavbe a štruktúre. Poodhalíme im tajomstva univerza, o ktorých možno ani netušili, že existujú... Prednáška s diskusiou s jedným z popredných popularizátorov vedy a spoločenských súvislostí na Slovensku univ. prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc., zakladateľom Pansophia n.o Doporučené pre 3. a 4. ročník gymnázií a študentov vysokých škôl..

Zaradenie                               :  univerzálne predstavenie
Medziodborové  vzťahy         :  kozmológia, fyzika, astronómia, filozofia
Trvanie                                    :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                               :  3.- 4. ročník gymnázií, VŠ

 

 

 

 

PODMIENKY REALIZÁCIE A CENY PREDSTAVENÍ:

 

Dve predstavenia podľa výberu pre prvý, druhý stupeň základných škôl a stredné školy a gymnáziá. Dĺžka predstavení je pre prvý stupeň od 30 do 50 minút (čas si zvolí škola, doporučujeme jednu vyučovaciu hodinu 45 min.) a pre druhý stupeň ZŠ a SŠ od 60 do 90 minút. Počas predstavení poslucháči môžu získať ceny v rôznych súťažiach. Počet žiakov na jednom predstavení nie je obmedzený, doporučujeme však kvôli efektívnosti maximálne 300 žiakov. Priestor na predstavenie a náklady s tým spojené si zabezpečuje škola. Naše doporučenie pre menšie školy je, aby si pripravili spoločný termín v spolupráci s okolitými školami.

 

Cena za predstavenie je určená formou vstupného za jedného diváka a to 2,- EUR

 

 

 

Hlavné atribúty multimediálnych prednášok


Kultúrno-vzdelávaco-motivačné predstavenia sú na Slovensku ojedinelou a pritom významnou mimoškolskou formou vzdelávania. Zábavným a popularizačným spôsobom vysvetľujú žiakom a študentom základných a stredných škôl najnovšie poznatky z rôznych prírodovedných oblastí.

 

Predstavenia v sebe zahŕňajú tieto základne kvality:
                •  Najmodernejšie multimediálne technológie
                •  Veľké projekčné plochy
                •  Škola hrou, interaktívne vzdelávanie
                •  Priamy kontakt s publikom
                •  Variabilný vzdelávací a motivačný program
                •  Súťaže a ceny pre žiakov
                •  Aktualizované vedecké informácie

 

 

 


Objednávky
výchovno-vzdelávacích predstavení na tel.: 0908 369 631,

alebo e-mailom na vzdelavanie@pansophia.sk

 

 

 

ZOZNAM PONÚKANÝCH PREDSTAVENÍ V OBDOBÍ 2006 – 2012

Predstavujeme vám súpis multimediálnych prestavení, ktoré ste mohli vidieť v predchádzajúcich rokoch. Predstavenia sme vzhľadom na ich „okukanosť“ a určitú neaktuálnosť uložili do archívu a nahradili novými progresívnejšími témami. Vzhľadom na skúsenosti z praxe i informácie z vašich reakcií sme niektoré témy spojili a rozšírili a zároveň uviedli nové v súbornom označení ako Divadlo poznania (viď. ponuka vyššie).

 

 

PS05 -   Vesmírniček - prvé kroky do vesmíru         Vhodnosť                         :  I.st. ZŠ

Absolvovanie prvých krokov do vesmíru formou vzdelávacej multimediálnej prednášky pre I. stupeň ZŠ. Počas predstavenia sa žiaci dozvedia základne informácie o planéte Zem a Slnečnej sústave poskytnuté primeranou formou k ich veku.   

predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

 

 

 

PS11 - Čarodejka príroda                                           Vhodnosť                            :  I.st. ZŠ

Predstavenie určené pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Žiaci cestujú v čase štyrmi ročnými obdobiami a v rámci tejto cesty čarodejka príroda odhalí svoje tajomstvá. Žiaci sa prostredníctvom hovoreného slova sprevádzaného zábavnou i poučnou videoprojekciou stretnú s tajomstvami striedania sa ročných období, ich zvláštnosťami a výnimočnosťou. Predstavenie je zamerané na ukážky a vysvetlenie rôznych javov vyskytujúcich sa v prírode.

 

 

 

PS01 - Virtuálny vesmír                                              Vhodnosť                         :  II.st. ZŠ + SŠ

Astronomicko multimediálne zábavno-vzdelávacie predstavenie je rozdelené na tri časti: a.) Slnečná sústava (Slnko, planéty, meteory, kométy), b.) Mliečna cesta (vývoj hviezd, vzplanutia supernov),  c.) Galaxie a možná existencia mimozemského života vo vesmíre.  Program je koncipovaný variabilne pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl.

 

 

 

PS04 - Kronika modrej planéty                                  Vhodnosť                         : II.st. ZŠ + SŠ

Predstavenie najskôr vysvetľuje, ako vznikla Slnečná sústava a v nej naša rodná planéta – Zem. Popisuje vývoj Zeme, formovanie atmosféry, zemskej kôry, kontinentov a morí až do dnešnej podoby. Zameriava sa pritom na podmienky vzniku pohorí, hornín a minerálov a charakteristiku ich zaujímavých vlastností. Samozrejme, dôležitú úlohu v našom predstavení budú zohrávať sopky a ich vulkanická činnosť.  

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

 

 

 

PS06 - Ríša kráľa Mendelejeva.                                            Vhodnosť                         : II.st. ZŠ + SŠ

V tomto predstavení Vás pozývame do Ríše kráľa Mendelejeva iným spôsobom, ako sme na to zvyknutí v školách. Poodhaľujeme pritom aj tie zákutia chémie a fyziky, ktoré sa do učebných osnov nedostali, ale bez ktorých  nie je predstava o našom okolitom svete vôbec ucelená. Snažíme poukázať na pôvod chemických prvkov, na to, ako a kedy vznikli a prečo majú také vlastnosti, aké ich v súčasnosti charakterizujú.

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

 

 

 

PS07 - Od Fonografu až po iPod                               Vhodnosť                         : II.st. ZŠ + SŠ

Vydajte sa s nami v našom multimediálnom predstavení na dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu a prvého fotoaparátu až po mp3 prehrávač, či iPod. Divákom predstavíme tie najdôležitejšie míľniky a princípy, bez ktorých by sme postrádali mnoho bežných súčastí zábavy i poznania v dnešnom živote. Predstavenie obsahuje aj fyzikálne experimenty predvádzané naživo priamo na pódiu. 

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

 

 

PS09 - Jeme, aby sme žili...                                        Vhodnosť                         : II.st. ZŠ + SŠ

Prednáška jednoduchou metodikou poskytuje našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a jej vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladov predstavuje „alchymistickú“ dielňu nášho tela, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či bielkoviny...

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

 

 

PS12 - Rozprávka z lesa                                                            Vhodnosť                       :  I.st. ZŠ

Každý malý školák vie, že les je zelený. Ale ako a kde v ňom vlastne žijú zvieratká, ktoré v ňom bývajú? Les je ako veľký dom preplnený množstvom obyvateľov a odohrávajú sa v ňom deň čo deň prečudesné príbehy. V našej Rozprávke z lesa sa dozvieme o tom, ako les žije a čo všetko ho trápi. Poďme teda spolu do lesa, kde práve začína červenieť zore od prebúdzajúceho sa Slnka a škovránok ohlasuje nové ráno...

 

 

PS08 - Tajomstvo života                                                           Vhodnosť                       : II.st. ZŠ + SŠ

Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života sú tými najzaujímavejšími, na aké ľudstvo hľadá odpovede. V tomto predstavení sa zaujímame o algoritmus, ktorý bol v podobe DNA a RNA vtlačený do každého živého tvora na našej planéte a ktorý slúži na zachovanie života, ale aj tvorenie všetkej tej  rôznorodosti, ktorú v živej prírode máme. Rozoberáme úskalia moderných teórií vývoja života a vážne i úsmevne hľadáme stopy po živote aj vo vesmíre, mimo našej planéty.

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

 

 

PS02 - Vesmír v orechovej škrupinke                              Vhodnosť                         :  SŠ

Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších fyzikálnych poznatkoch o vesmíre, v ktorom žijeme. Poslucháči sa dozvedia o fascinujúcich počiatkoch vesmíru, ako aj o jeho stavbe a štruktúre.

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

 

PS13 - Stratený svet fyzikálnych experimentov.     Vhodnosť                         : II.st. ZŠ + SŠ

Predstavenie pozostávajúce z fyzikálnych pokusov priamo na javisku. Priamo pred očami študentov naživo a zároveň detailne na veľkorozmerných plátnach budú demonštrované základné fyzikálne javy.

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

 

 

PS03 - Hyperpriestor a multivesmir                                  Vhodnosť                         : SŠ

Fyzikálno–filozofická prednáška o modernom chápaní sveta, filozofických otázkach života a existencie s jedným z popredných popularizátorov vedy na Slovensku prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc. Doporučené pre 3. a 4. ročník gymnázií a študentov vysokých škôl..

 

 

 

PS10 - Neviditeľné šaty pani Zeme                                   Vhodnosť                         : II.st. ZŠ + SŠ

Ak sa rozprávame o Zemi a jej okolí, nikto nezabudne pripomenúť, že je akoby zahalená v priehľadnej atmosfére. Ale je to jediný obal, ktorý chráni krehkú vrstvu života na našej Zemi? V skutočnosti, tak ako aj Vy máte na sebe košeľu, sveter a vetrovku, teda niekoľko vrstiev, aj naša Zem je na tom veľmi podobne. Zem sa nekončí ani svojím povrchom, ani atmosférou. Oveľa ďalej siaha druhý odev Zeme - elektromagnetické pole, a  ešte ďalej - kombinéza, utkaná zo siločiar poľa gravitačného. Načo ich je Zemi toľko? Bola by jej bez nich zima, alebo by sa niečo stalo nám - ľuďom na nej, keby ich Zem nemala oblečené? Na čo nám slúžia? Vydajme sa spolu na putovanie od stredu našej Zeme až k Mesiacu a ešte ďalej....

 

 

PS14 - Laboratórium Zem                                                       Vhodnosť                         :  II.st. ZŠ + SŠ

Poďme sa spolu pozrieť do úžasného sveta skrytého pod a v  tenkej vrstve atmosféry. Čo sa deje v nej, čo sa všetko odohráva? Aké pochody nás nútia zamýšľať sa nad otepľovaním Zeme? Je to naozaj tak, že si ľudia zohrievajú planétu sami, alebo je príroda mocnejšia a zahráva s nami ona? Na tieto i mnohé ďalšie otázky týkajúce sa divotvorných prírodných síl nájdeme odpovede v tomto predstavení

(predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.