Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Metamorfózy 2010 - Globálne otepľovanie

mf2010 Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied uskutočnila dňa 6. novembra 2010 o 18. hodine v kine Hviezda Trenčín tretí ročník moderovaných diskusií z cyklu vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy pod spoločným názvom „Metamorfózy“.

Témou tretieho ročníka Metamorfóz uvedeného pod názvom „Globálne otepľovanie – Klimatické zmeny na modrej planéte“  bola diskusia o najnovších poznatkoch z oblasti klimatológie a meteorológie pri skúmaní klimatických zmien. Návštevníci sa mohli dozvedieť odpovede na otázky spojené s problematikou  klimatických zmien.  Bolo poukázané,  že osobnosti z oblasti vedy, hospodárstva,  ale i politiky sú rozdelení na tzv. alarmistov a skeptikov.

mf

Diskutovalo sa hlavne o fyzikálnych mechanizmoch prirodzených zmien klímy na Zemi, teórii dynamiky klimatických systémov, deterministickom chaose a tzv. motýľom efekte a jeho vplyve na zmenu klímy na našej planéte. Zazneli príklady z minulosti kedy boli doby teplé a doby ľadové, hovorilo sa o prirodzených cykloch zmien klímy a samotného počasia  v histórii  ľudstva. Diváci mohli vzhliadnuť grafy rastu teploty na Zemi behom uplynulých 100 rokov aj vzhľadom na geografickú polohu Slovenska.

Pojednávalo sa aj o pálčivých problémoch súvisiacich so zmenou klímy a  opakovanými  povodňami na Slovensku,  ako aj o prognózach, či môžeme očakávať napríklad  častejšie tornáda.  V spojitosti s tým sa vedci vyjadrili k lokálnemu i globálnemu programu vlády SR,  týkajúceho sa protipovodňovej situácie.

Pozornosť si zaslúžil aj kontroverzný hokejkový graf a informácie o úniku vedeckých dát a ich manipulácií z  IPCC. Debata pokračovala o nezanedbateľnom vplyve  Slnka,  podiel samotného človeka na zmenu našej klímy a o mechanizmoch uhlíkového cyklu.  Na záver dostali priestor samotní  poslucháči v diskusii, kde sa mohli stotožniť, ale i zamyslieť  nad názormi skeptikov, alebo  alarmistov...

 

hosťami besedy boli:
prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc., FEI STU, SR
prof. RNDr. Milan LAPIN CSc., oddelenie meteorológie a klimatológie KAFZM FMFI UK, SR
Ing. Viliam NOVÁK DrSc., Ústav hydrológie SAV, SR
Mgr. Vítězslav KREMLÍK,  publicista, tvorca portálu Klimaskeptik.cz, ČR

RNDr. Pavol NEJEDLÍK , CSc., Slovenský hydrometeorologický ústav, SR

moderátor programu:
prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, SR

 

Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 180 minút, s návštevnosťou približne 300 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude použitý na edukačné potreby. Vstup bol voľný.

 

Článok o treťom ročníku Metamorfóz na strankach SAV:

Metamorfózy - o globálnom otepľovaní...

 

 

 

 

 

Metamorfózy 2010 - Globálne otepľovanie

 

 

 

DVD Metamorfózy 2009, obsahuje 150 minút záznamu z danej diskusie. DVD je voľne na stiahnutie.

DVD je vo formáte ISO určené na priame vypálenie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD ISO (DVD5)

Veľkosť ISO súboru : 4,42 GB
Stopáž : 02:29:26
PAL 16:9
Zbalené v RAR - 4 x 990 MB, 1 x 461 MB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozy 2010.part1.rar
Metamorfozy 2010.part2.rar

Metamorfozy 2010.part3.rar

Metamorfozy 2010.part4.rar

Metamorfozy 2010.part5.rar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD2010 obal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Upútavka na pripravované DVD Metamorfózy 2010
distribucia DVD sa pripravuje na začiatok marca 2011

 

 

 

 

 

 

 

Zvukový záznam Metamorfóz 2010 - Globálne otepľovanie

 

 

Zvukový záznam najzaujímavejších pasáži si môžete stiahnuť vo formáte MP3

(mp3 *.mp3, 55 MB, 63 min.)

 

 

 

 

 

Video bonus ako sa pripravovali Metamorfózy 2010...

 

 

 

 

 

mf2010

 

 


Podujatie je realizované za finančnej podpory:

Slovenskej akadémie vied

Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

 

 

Sponzori podujatia:

UniCreditBank a.s.  www.unicreditbank.sk

BORNET s.r.o.  www.proaudio.sk

Unotech s.r.o.

Biohem s.r.o.  www.biohem.sk

ELSO Philips Service, spol. s r.o. www.elso.sk

Crystal Consulting www.crystalconsulting.sk

ZEPELIN - XXL Advertising www.zepelin.sk

 

 

Špeciálne poďakovanie:
I.P.P. Corporation, s.r.o. Lučenec
INTA s.r.o., Trenčín

Cocktail Party, Trenčín
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Mestský úrad Trenčín, útvar kultúry, kultúrne stredisko Hviezda
PROLAND, s.r.o., Trenčín
Repros Studio s.r.o., Trenčín

 


Poďakovanie:
Agentúra Pardon–TN, s.r.o.
Učiteľské noviny
CVTI SR

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.