Up album » Metamorfózy (1. marec 2008) Slideshow
   Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci s Gymnáziom Ľ. Štúra v Trenčíne uskutočnila dňa 1. marca 2008 v kine Hviezda Trenčín prvú zo série popularizačných prednášok pod spoločným názvom „Metamorfózy“. V týchto moderovaných prednáškach diskutujú popredné osobnosti vedy o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť. 

      V prvej prednáške z tejto série s názvom „Vesmír - veda a filozofia“, odzneli témy a podrobnejšie informácie z oblasti fyziky, geológie, astronómie a kozmológie ako napr.: Čo je to LHC?, Aké sú najmenšie elementárne častice?, globálne otepľovanie áno či nie, zmena magnetického poľa Zeme, kozmológia vesmíru a mnohé ďalšie.

       Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.; RNDr. Igor TÚNYI, CSc.; RNDr. Jiří GRYGAR, CSc. Moderátorom programu bo známy slovenský popularizátor Mgr. Karol PETRÍK. Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 170 minút, s návštevnosťou približne 450 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude slúžiť na edukačné potreby. Špeciálne poďakovanie patrí Mestskému úradu Trenčín, útvaru kultúry, kultúrnemu stredisku Hviezda. Vstup bol voľný.


Špeciálne poďakovanie:
I.P.P. Corporation, s.r.o. Lučenec
INTA s.r.o., Trenčín
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Mestský úrad Trenčín, útvar kultúry, kultúrne stredisko Hviezda

PROLAND, s.r.o., Trenčín
Repros Studio s.r.o., Trenčín

Poďakovanie:
SOFOS, s.r.o., Žilina
Agentúra Pardon–TN, s.r.o.
Učiteľské noviny
CVTI SR


DVD Metamorfózy 1, bude obsahovať záznam celej moderovanej diskusie so stopážou 165 minút. Doplnkový bónusový materiál vo forme vizuálnych obrazov priamo sa týkajúcich prednášajúcich tém. Bohatý buklet s osobnými a pracovnými dátami prednášajúcich. A spomienkovú fotogalériu z danej akcie. Ďalej bude obsahovať celú akciu aj v audio podobe a to vo forme audio záznamu v MP3 vhodného na počúvanie mimo televízne či počítačové obrazovky...

ukážka na stiahnutie z pripravovaného DVD Metamorfózy 1 (*.wmv 30MB, cca 10min)IMG_7277
IMG_7339
IMG_7331
IMG_7326
IMG_7322
IMG_7346
IMG_7349
IMG_7351
IMG_7357
IMG_7361
IMG_7388
IMG_7389
IMG_7364
IMG_7367
IMG_7371
IMG_7372
IMG_7374
IMG_7376
IMG_7378
IMG_7380
IMG_7396
IMG_7397
IMG_7402
IMG_7412
IMG_7414
IMG_7417

<-/-> Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana | Backspace O úroveň vyššie | Home Prvá strana | End Posledná strana | Space Spustenie/Zastavenie prezentácie | Enter Prvý obrázok

26 obrázkov | This gallery | .:p@nsophia:.