Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Vzdelávanie - interaktívne tabule
Vhodné pre pedagogický personál


Jednou z najdôležitejších úloh v súčasnom vyučovacom procese je upútanie pozornosti dnešnej mládeže učiteľom. Alebo inak povedané - prekonanie nezáujmu žiakov a študentov o to, čo sa odohráva pred tabuľou. Dá sa to rôznymi spôsobmi, ale ako už samotný Jan Amos Komenský povedal - škola má byť predovšetkým hrou, zábavou. Dnes nie je neobvyklé použitie prenosného počítača a dataprojektora na vyučovacích hodinách pre zatraktívnenie výkladu preberanej látky audio a videoukážkami.

 

Čo však takejto audiovizuálnej prezentácii preberanej látky chýba je interaktivita, možnosť žiakov priamo ovplyvňovať dianie na obrazovke, dopĺňať preberanú látku ich vlastnými nápadmi či vedomosťami - interaktívna výučba. Toto všetko, a omnoho viac, umožňujú v súčasnosti interaktívne tabule. Obrovské PDA zariadenia s možnosťou ovládania všetkého, čo na obrazovke vidieť, a to pomocou modernej kriedy súčasnosti - elektronického pera. Na obrovskej obrazovke priamo v triede sú žiaci a študenti vťahovaní do deja preberanej látky, kde pred očami všetkých svojich spolužiakov môžu tak učitelia ako aj žiaci dopĺňať chýbajúce slová, umiestňovať obrazce, fotky, kresby či obrysy útvarov podľa ľubovôle, vyhľadávať informácie na internete - jednoducho tvoriť hodinu spolu s učiteľom. A učiteľ? Ten môže pripravovať atraktívne a interaktívne prezentácie, skúšať žiakov priamo pred celou triedou, výsledky vyplňovaných testov priamo vytlačiť na tlačiarni a poslať ich rodičom.

 

Kúpou interaktívnej tabule do školy sa celý proces premeny klasického na moderné vyučovanie iba začína. Aby učitelia naozaj rýchlo a efektívne zvládli všetky fantastické možnosti poskytované interaktívnou tabuľou, je vhodné, aby prešli pod vedením skúseného demonštrátora celým procesom tvorby príťažlivých audiovizuálnych prezentácií a prenikli do zákulisia tejto modernej didaktickej pomôcky. Pansophia poskytuje možnosť školení učiteľov priamo na ich školách prostredníctvom skúsených lektorov, ktorí nielenže ovládajú výpočtovú techniku, ale majú aj skúsenosti demonštrátorské a prednášateľské, s praxou v pedagogickom procese. To je neoceniteľná výhoda oproti dodávateľským firmám, ktoré takýchto lektorov - pedagógov, nemajú. Školenia sú rôznej dĺžky, od niekoľkohodinových až po niekoľkodňové.

 

Pre záujemcov - organizácie aj jednotlivcov, uskutočňujeme odborné školenia v oblasti práce s interaktívnymi tabuľami značiek eBeam a Interwrite. Školenia sú vhodné pre pedagogické zbory základných a stredných škôl ako aj pre pedagogických pracovníkov iných edukačných inštitúcií na Slovensku. Rovnako sú vhodné aj pre manažérskych pracovníkov, podnikateľov a všetkých tých, ktorí chcú prezentovať svoje prednášky či výklad na profesionálnej prezentačnej úrovni s najmodernejšou audiovizuálnou  technikou.

 

Cena školenia sa určuje na základe dohody, orientačná cena je 46,50 eur (1.400 SKK) / hod.

 

Prostredníctvom nášho zmluvného partnera vieme uskutočniť aj dodávku a inštaláciu celých systémov priamo u zákazníka.

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.