Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Festival fyziky 2011 IV. - Tvorivý učiteľ fyziky

Kongresové centrum SAV Smolenice

12. - 15. apríla 2011

 

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú aj vysokoškolskí študenti fyziky. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Žijeme v čase, kedy fyzika a jej praktické aplikácie v elektronike, informačnej technike, doprave a energetike menia životný štýl súčasnej spoločnosti.  
Popri seminároch a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky  „trh fyzikálnych nápadov“, pri ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do pedagogickej praxe.
Na festivale sa ako pozvaní prednášatelia zúčastnia poprední slovenskí fyzici. Prítomní budú aj účastníci medzinárodných festivalov a riešitelia projektu „Science on Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia Terminologickej komisie SFS, ako aj ďalší pozvaní hostia. Prezentované príspevky budú vydané v publikácii „Tvorivý učiteľ fyziky IV. 

 


Hlavnými organizátormi sú Slovenská fyzikálna spoločnosť

a nezisková organizácia Pansophia.


 

Na stiahnutie:

Pozvánka: *.doc (106 kB)

Záväzná prihláška:  a *.doc (22 kB)

 

Keďže počet účastníkov je obmedzený na 80,

je ptrebné prihlásiť sa čo najskôr na adrese:

 

krupa@savba.sk,

resp. sledovať túto webstránku konferencie

 

fotoalbum kongresového centra SAV Smolenice

 

fotoalbum z Festivalu Fyziky 2011

 

 

Vybraté prednášký zo sympózia FF2011 - Audio - Video

I.Vávra ElÚ SAV, Bratislava Nanotechnológie vo vede, priemysle a každodennom živote
R.Pašteka PF UK, Btratislava Objasnenie gravitačnej anomálie pri Moravskej Třebovej
I.Túnyi GfÚ SAV, Bratislava Paleomagnetický výskum egyptských pyramíd
P.Lobotka ElÚ SAV, Bratislava Podivuhodné materiály
M.Morovics HÚ SAV, Bratislava Fyzika na jezuitských univerzitách v Trnave a Košiciach
P.Paluš FMFI UK Bratislava Dotyky s vesmírom
K.Petrík Pansophia Najväčšie tajomstvá vesmíru
K.Petrík, P.Rapavý Hvez. Hlohovec,R.Sobota Nočné pozorovanie oblohy
© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.