Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Festival fyziky 2010 III. - Tvorivý učiteľ fyziky

Kongresové centrum SAV Smolenice

4. - 7. mája 2010

 

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky v rámci možností školskej reformy. Vítaní sú aj vysokoškolskí študenti fyziky.

Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Žijeme v čase, kedy fyzika a jej praktické aplikácie v elektronike, informačnej technike, doprave a energetike menia životný štýl súčasnej spoločnosti.  
Popri seminároch a praktických prezentáciách je dôležitou súčasťou Festivalu fyziky  „trh fyzikálnych nápadov“, pri ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do pedagogickej praxe.
Na festivale sa ako pozvaní prednášatelia zúčastnia poprední slovenskí fyzici. Prítomní budú aj účastníci medzinárodných festivalov a riešitelia projektu „Science on Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia Terminologickej komisie SFS, ako aj ďalší pozvaní hostia. Prezentované príspevky budú vydané v publikácii „Tvorivý učiteľ fyziky III“.
 


Hlavnými organizátormi sú Slovenská fyzikálna spoločnosť

a nezisková organizácia Pansophia.


 

Na stiahnutie:

Pozvánka: *.doc (106 kB)

Záväzná prihláška:  a *.doc (22 kB)

 

Keďže počet účastníkov je obmedzený na 80,

je ptrebné prihlásiť sa čo najskôr na adrese:

 

krupa@savba.sk,

resp. sledovať túto webstránku konferencie

 

fotoalbum kongresového centra SAV Smolenice

 

 

fotoalbum z Festivalu Fyziky 2010

 

Vybraté prednášký zo sympózia FF2010 - Audio - Powerpoint ppt

D.Krupa Otvorenie
I.Túnyi GfÚ SAV Bratislava Od Verneho po Cassini
ppt
Š.Luby FÚ SAV, Bratislava Súčasné nanotechnológie
ppt
V.Rušin AÚ SAV Tatr. Lomnica Cykly slnečnej aktivity a ich impakt na Zem
ppt
J.Krempaský FEI STU, Bratislava Hlavné problémy súčasnej fyziky
ppt
R.Pašteka PF UK, Btratislava Príspevok fyziky pri lokakizovaní archeologických objektov
ppt
P.Horváth FMFI UK Bratislavaa Zavedenie pojmu moment zotrvačnosti pomocou pokusov s CD
ppt
Ľ.Krišťák DF ZU Zvolen Experimenty so zvukom
J.Ondruška FPV UKF Nitra Popularizácia fyziky
ppt
D.Krupa FÚ SAV Bratislava Sily troch telies
ppt
P.Húšťava SvF STU, Bratislava Ionizujúce žiarenie a otázka nízkej dávky
ppt
K.Petrík Pansophia Neviditeľné šaty pani Zeme / Dvorné prechádzky po oblohe
J.Beňuška Gymnázium, Martin Kam sa mohlo uberať vyučovanie fyziky
I.Baník SvF STU, Bratislava Jednochý fyzikálny experiment - materské mlieko školskej fyziky
ppt
M.Kireš PF UPJŠ, Košice Rozvíjanie experimentálnej zručnosti študentov gymnázia
ppt
V.Bahýl DF TU, Zvolen Trigonometria na dennej a nočnej oblohe
ppt
P.Blahova AP Media Možnosti použitia interaktívnej tabule
M.Ožvoldová, M.Žovinová PF TU, Trnava Multimediálna učebná pomocka na báze integrovaného e-learningu
ppt
Ž.Gerhátová, M.Ožvoldová PF TU, Trnava Interaktívna tabuľa vo vyučovaní fyziky
ppt
Ľ.Valovičová FPV UKF, Nitra Päť rokov mestského tábora FAJN, + Príroda známa neznáma
ppt
J.Slabeycius PF KU, Ružomberok Ako odhaliť mimozemšťanov
M.Šimralová Gymnázium, Košice Využitie interaktívnej tabule eBeam vo fyzike
D.Rapavá Hvezdáreň, R.Sobota Fyzikálne fotoinšpirácie
ppt
S.Slabeyciusová-Berezina ElF ŽU, Žilina Použitie apletov a animácií vo vyučovaní fyziky
ppt
O.Holá FCHPT STU, Bratislava Viete si vysvetliť svetelné javy okolo nás?
ppt
M.Bazovský Senica Prečo najtvorivejšou časťou celku môže byť sumár
M.Kireš, Z.Ješková,D.Krupa PF UPJŠ, Košice Science on Stage Slovakia
ppt
K.Petrík Pansophia Vesmír v orechovej škrupinke / Dvorné prechádzky po oblohe
Camara J. Gymnázium Metodova, Bratislava Fyzika na gymnáziu pre umelcov
ppt
J.Degro PG UPJŠ, Košice Stredoškolský projekt Zdroj svetla
ppt
A.Dirner PF UPJŠ, Košice Pohľady do mikrosveta
ppt
Ľ.Onderová PF UPJŠ, Košice Školská fyzika a LED
ppt
M.Nováková PF UPJŠ, Košice Archimedova skrutka
ppt
I.Kimák Centr.voľ. času, Košice Výstava ako prostriedok komunikácie v popularizácii fyziky
ppt
E.Ondrušová ZŠ B.Bystrica Doplňujúce učebné texty o energii ore ZŠ
G.Pavlendová SvF STU, Bratislava Experimenty a príklady – dilema alebo súčínnosť
F.Gomboš Gymnázium, Poprad Možnosti využitia programu Modellus na hodinách fyziky
ppt
Z.Majerčáková Gymnázium, Košice Fyzika v projekte EÚ Učíme sa aktívne, tvorivo,pre život
ppt
G.Kovarová Gymnázium, B.Štiavnica Školský vzdelávací systém
ppt
P.Húšťava StF STU, Bratislava Chaotická dynamika v rádioaktívnom rozpade
ppt
P.Čerňanský, M.Ožvoldová PdF TU, Trnava Prvé slovenské internetové e-laboratórium
ppt
K.Petrík Pansophia Kronika modrej planéty
D.Krupa FÚ SAV, Bratislava Festival fyziky – záver
ppt
 


 
© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.