Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Projekt podporený z grantu APVV, projekt: LPP-0446-09
Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom.
Jan Amos Komenský

Názov projektu: Zážitok z vedy
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

Témy multimediálnych vzdelávacích predstavení pre školy sú nasledovné:

fyzika,  astronómia, magnetizmus, geólógia, zdravoveda.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2011 sme oslovili počas 59 prednášok 5.423 žiakov a študentov
z 23 základných a stredných škôl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

01. Prednáškové turné 30. 01. 2012 - ZŠ s MŠ Ľudovíta Vladimíra Riznera, Bošáca

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
174
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

02. Prednáškové turné 1. 02. 2012 - Raková č. 950, 023 51 Raková

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
300
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

03. Prednáškové turné 9. 02. 2012 - ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice- Lieskové 377, 913 05

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
274
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

04. Prednáškové turné 16. 03. 2012 - ZŠ č.336, 023 12 Svrčinovec

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
300
počet zúčastnených škôl
3
ohlasy pedagógov


 

05. Prednáškové turné 28. 03. 2012 - ZŠ s MŠ Pionierska 697, 908 45 Gbely

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
650
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

06. Prednáškové turné 25. 04. 2012 - ZŠ s MŠ, Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
2
počet oslovených žiakov
350
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

07. Prednáškové turné 27. 04. 2012 - ZŠ ,ul. Gorazdova, 020 01 Púchov

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
1
počet oslovených žiakov
-
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

 

08. Prednáškové turné 3. 05. 2012 - ZŠ Moskovská 1, 071 01 Michalovce

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
2
počet oslovených žiakov
200
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

09. Prednáškové turné 4. 05. 2011 - ZŠ Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
2
počet oslovených žiakov
160
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

10. Prednáškové turné 23. 05. 2012 - Gymnázium Pierra de Coubertina, nám. SNP 9, 921 26 Piešťany

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
259
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

11. Prednáškové turné 25. 05. 2012 - ZŠ Nám.Š.Kluberta 10, 054 01 Levoča

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
370
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

12. Prednáškové turné 30. 05. 2012 - Gymnázium, J. Jesenského, Radlinského 665/2,957 01 Bánovce nad Bebravou

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
272
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

13. Prednáškové turné 1. 06. 2012 - ZŠ, Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
-
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

14. Prednáškové turné 8. 06. 2012 - ZŠ Ul. 1.mája 12, 069 01 Snina

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
360
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

15. Prednáškové turné 14. 06. 2012 - Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
323
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

16. Prednáškové turné 22. 06. 2011 - ZŠ, Štúrova 18, 907 01 Myjava

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
265
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

17. Prednáškové turné 25. 06. 2012 - ZŠ Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
285
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

 

 


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.