Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Projekt podporený z grantu APVV, projekt: LPP-0446-09
Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom.
Jan Amos Komenský

Názov projektu: Zážitok z vedy
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

Témy multimediálnych vzdelávacích predstavení pre školy sú nasledovné:

fyzika,  astronómia, magnetizmus, geólógia, zdravoveda.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2011 sme oslovili počas 59 prednášok 5.423 žiakov a študentov
z 23 základných a stredných škôl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

01. Prednáškové turné 3. 02. 2011 - ZŠ, Gemerská 2, Košice

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
171
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

02. Prednáškové turné 13. 05. 2011 - ZŠRadvaň, Radvanská 1,Banská Bystrica

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
213
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

03. Prednáškové turné 1. 06. 2011 - ZŠ s MŠ, Hlavná 293, Častá

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
248
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

04. Prednáškové turné 3. 06. 2011 - Spoj. Škola sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
303
počet zúčastnených škôl
3
ohlasy pedagógov


 

05. Prednáškové turné 23. 06. 2011 - ZŠ, T. J. Moussona č. 4, Michalovce

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
292
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

06. Prednáškové turné 5. 10. 2011 - ZŠ, Kukučínova 480/6, Detva

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
323
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

07. Prednáškové turné 6. 10. 2011 - ZŠ, Slobody 2, Poltár

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
299
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

 

08. Prednáškové turné 17. 10. 2011 - ZŠ s MŠ, Rehoľná 2, Košice

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
276
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

09. Prednáškové turné 20. 10. 2011 - ZŠ, Masarykova 19/A,Košice

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
262
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

10. Prednáškové turné 8. 11. 2011 - ZŠ, Požiarnicka 3, Košice

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
559
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

11. Prednáškové turné 16. 11. 2011 - ZŠ, Atómová 1, Trnava

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
2
počet oslovených žiakov
238
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

12. Prednáškové turné 24. 11. 2011 - ZŠ, Komeského 1962/8, Trebišov

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
220
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

13. Prednáškové turné 25. 11. 2011 - ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
225
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

14. Prednáškové turné 29. 11. 2011 - ZŠ s MŠ, Hlavná 369, Hrabušice

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
227
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

15. Prednáškové turné 30. 11. 2011 - ZŠ Dr. J. Dérera, ul. Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
250
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

16. Prednáškové turné 5. 12. 2011 - ZŠ, Mierová 1, Strážske

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
335
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

17. Prednáškové turné 7. 12. 2011 - ZŠ s MŠ, Francisciho 832/21, Poprad - Matejovce

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
237
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

18. Prednáškové turné 9. 12. 2011 - SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
229
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov
link

 

19. Prednáškové turné 12. 12. 2011 - ZŠ R. Dilonga, Trstená

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
267
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

20. Prednáškové turné 22. 12. 2011 - ZŠ, Školská 5, Jacovce

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
229
počet zúčastnených škôl
1
ohlasy pedagógov

 

 

 

 


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.