Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


LPP-0210-07, projektový rok 2011

Názov projektu: STRETNUTIA S VEDOU
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

 

Plánované prednáškové dni na prvý polrok 2011 (6 prednáškových dní):

 

TRENČÍN – 26. 01. 2011 - Kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu, Trenčín - (realizované)
PREŠOV – 23. 02. 2011 - PKO - Kino Scala , Hlavná 50, Prešov - (realizované)
SVIDNÍK – 24. 02. 2011 - Dom kultúry, ul. Sovieckych hrdinov, Svidník - (realizované)
BANSKÁ BYSTRICA – 01. 03. 2011 - Obchodná akadémia J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica - (realizované)
LUČENEC – 02. 03. 2011 - Dom kultúry B. S. Timravy, Námestie republiky 25, Lučenec . Levice - (realizované)

PEZINOK –  08.03. 2011, Dom kultúry Veľká sála , Holubyho 42,  Pezinok - (realizované)

 

Plánované prednáškové dni na druhý polrok 2010 (1 prednáškový deň):

 

TRENČÍN – 19. 09. 2011 - Kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu, Trenčín - (realizované)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2011 sme oslovili počas 89 prednášok 6.495 žiakov a študentov
zo 57 základných a stredných škôl v 7 mestách Slovenska.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Prednáškové turné 26. 01. 2011 - Trenčín (Kino Hviezda)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
2
počet oslovených žiakov
1093
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

2. Prednáškové turné 23. 02. 2011 - Prešov

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
1114
počet zúčastnených škôl
12
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

51. Prednáškové turné 3 - 4. 03. 2010 - Svidník

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
958
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

33. Prednáškové turné 23. 03. 2010 - Banská Bystrica

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
2
počet oslovených žiakov
749
počet zúčastnených škôl
12
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

34. Prednáškové turné 24. 03. 2010 - Lučenec

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1048
počet zúčastnených škôl
10
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

35. Prednáškové turné 11. 05. 2010 - Pezinok

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1143
počet zúčastnených škôl
6
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

36. Prednáškové turné 20. 05. 2010 - Trenčín

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
-
počet oslovených žiakov
390
počet zúčastnených škôl
1
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.