Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


LPP-0210-07, projektový rok 2010

Názov projektu: STRETNUTIA S VEDOU
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

 

Plánované prednáškové dni na prvý polrok 2010 (10 prednáškových dní):

 

TRENČÍN – 16. 02. 2010 - Kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu, Trenčín - (realizované)
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – 17. 02. 2010 - Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, - (realizované)
ŽILINA – 03. a 04. 03. 2010 - Mestský úrad, Nám. Obetí komunizmu 1, Žilina - (realizované)
NOVÉ ZÁMKY – 23. 03. 2010 - Kino Mier, Szecényiho nám. 9, Nové Zámky - (realizované)
LEVICE – 24. 03. 2010 - Mestské kultúrne stredisko, Sládkovičova 2. Levice - (realizované)

KOŠICE –  13. a 14. 4. 2010, Veľká sála Historickej radnice, Hlavná 59,  Košice - (realizované)

PREŠOV 15. 4. 2010, kino Scala, Hlavná 50, Prešov - (realizované)
PIEŠŤANY – 11.5. 2010 - Dom umenia, Nábrežie Ivana Krasku 1, Piešťany - (realizované)

 

Plánované prednáškové dni na druhý polrok 2010 (11 prednáškových dní):

 

TOPOĽĆANY – 29. 09. 2010 - Kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu, Trenčín - (realizované)

PRIAVIDZA – 18. 10. 2010 - Kino Baník, PD - (realizované)

ZVOLEN – 10. - 11. 11. 2010 - DK ŽSR, Zvolen - (realizované)
RUŽOMBEROK – 22. 11. 2010 - Aula KU, Ružomberok - (realizované) 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 23. 11. 2010 - Kino Nicolaus, LM- (realizované)

ČADCA – 7. 12. 2010 - DK Čadca - (realizované)

TRNAVA – 13. 12. 2010 - SOŠ, TT - (realizované)

BRATISLAVA – 14.-16. 09. 2010 - Zrkadlový háj, DK Ružinou, SD Nivy, BA - (realizované)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2010 sme oslovili počas 89 prednášok 22.251 žiakov a študentov
zo 187 základných a stredných škôl v 16 mestách Slovenska.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30. Prednáškové turné 16. 02. 2010 - Trenčín (Kino Hviezda)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1130
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

31. Prednáškové turné 17. 02. 2010 - Nové Mesto nad Váhom (Kino Považan)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1234
počet zúčastnených škôl
10
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

32. Prednáškové turné 3 - 4. 03. 2010 - Žilina (Mestký úrad ZA)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
7
počet oslovených žiakov
1292
počet zúčastnených škôl
11
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

33. Prednáškové turné 23. 03. 2010 - Nové Zámky Kino Mier)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1527
počet zúčastnených škôl
5
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

34. Prednáškové turné 24. 03. 2010 - Levice (Kinosala CK Junior)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
809
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

35. Prednáškové turné 11. 05. 2010 - Pieštany (Národné osvetove centrum)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
829
počet zúčastnených škôl
6
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

36. Prednáškové turné 20. 05. 2010 - Hlohovec (DK)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
927
počet zúčastnených škôl
5
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

37. Prednáškové turné 07.06. 2010 - Prešov (kino Scala)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
544
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

38. Prednáškové turné 08. 06. 2010 - Stropkov (Divadelna sála Stropkov)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
686
počet zúčastnených škôl
6
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

39. Prednáškové turné 09. 06. 2010 - Humenné (MsKS)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1001
počet zúčastnených škôl
10
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

40. Prednáškové turné 10 - 11. 06. 2010 - Košice (Velká Aula STU)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
8
počet oslovených žiakov
1582
počet zúčastnených škôl
21
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

41. Prednáškové turné 29. 09. 2010 - Topolčany (Spoločenský dom TO)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1061
počet zúčastnených škôl
11
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

42. Prednáškové turné 18. 10. 2010 - Prievidza (Kino Baník)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
1134
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

43. Prednáškové turné10.-11. 11. 2010 - Zvolen (DK ŽSR)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
8
počet oslovených žiakov
1977
počet zúčastnených škôl
10
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

44. Prednáškové turné 22. 11. 2010 - Ružomberok (Aula KU)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1113
počet zúčastnených škôl
12
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

45. Prednáškové turné 23. 11. 2010 - Liptovský Mikuláš (Kino Nicolaus)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
934
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

46. Prednáškové turné 07. 12. 2010 - Čadca (DK)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1310
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

47. Prednáškové turné 13. 129. 2010 - Trnava (SOŠ TT)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
885
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

48. Prednáškové turné 14.-16. 12. 2010 - Bratislava (Zrkadlový háj, DK ružinov, SD Nivy)

počet prednáškových dní
3
počet prednášok
10
počet oslovených žiakov
2276
počet zúčastnených škôl
22
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov
link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.