Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


LPP-0210-07, projektový rok 2009

Názov projektu: STRETNUTIA S VEDOU
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

Predpokladáme zvýšenie počtu návštevníkov našich prírodovedných predstavení v r. 2009 po zavedení nových priamych informačných kanálov a takisto aj nových predstavení, ktoré rozsiahlejšie korešpondujú s učebnými osnovami na školách.

V roku 2009 plánujeme uskutočniť 18 prednáškových dní za 10 mesiacov šk. roka v rôznych krajských a okresných mestách Slovenska, pričom plánujeme osloviť cca 18 000 mladých ľudí.
V tomto roku by sme mali začať realizovať dve nové predstavenia z chémie a biológie, pod názvami Ríša kráľa Mendelejeva a Tajomstvo života. Celkovo tak v rámci projektu APVV Stretnutia s vedou budeme mať k dispozícii 5 multimediálnych predstavení z rôznych oblastí prírodných vied.

 

 

Plánované prednáškové dni na prvý polrok 2009 (12 prednáškových dní):

 

BRATISLAVA  IV. – 24. 2. – DK, Saratovská 2/A, BA - (realizované)
BRATISLAVA III. – 25. 2. – DK, Vajnorská 21, BA - (realizované)
PIEŠŤANY – 11. 3. – Dom umenia, Nábrežie Ivana Krasku 1, PN - (realizované)
TRENČÍN – 12. 3. – Kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu, TN - (realizované)

REVÚCA – 16. 3. – DK, Námesie slobody 14/18, RE - (realizované)
KOŠICE – 17. a 18. 3. – SOŠ, Ostrovského1, KE - (realizované)

VRANOV NAD TOPĽOU – 19. 3. – MsDK, M.R. Štefánika, Vranov nad Topľou - (realizované)
BANSKÁ BYSTRICA – 31. 3. – Obchodná akadémia, J. G. Tajovského 25, BB - (realizované)
ŽILINA – 15. a 16. 4. – MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1, ZA - (realizované)
TRNAVA – 28. 5. – SOŠ, Lomonosovova 6, TT - (realizované)

 

 

Plánované prednáškové dni na druhý polrok 2009 (10 prednáškových dní):

 

HLOHOVEC – 22. 9. - DK, Pribinova ul, Hlohovec - (realizované)

NITRA – 23. 9. - Prednášková aula UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra - (realizované)
BRATISLAVA  IV. – 30. 9. - DK, Saratovská 2/A, BA - (realizované)
BRATISLAVA III. – 1. 10. - DK, Vajnorská 21, BA - (realizované)
BARDEJOV – 14. 10. - Kino Žriedlo, Radničné nám. 16, Bardejov - (realizované)
PREŠOV – 15. 10. - PKO, Hlavná 50, Prešov - (realizované)
MARTIN – 10. 11. - Dom odborov Strojar, Vajanského nám. 2, Martin - (realizované)
LIPTOVSKY MIKULÁŠ – 11. 11. - Dom kultúry, Hollého 4, Liptovský Mikuláš - (realizované)
POPRAD – 12. 11. - Dom kultúry, Štefánikova 99/72, Poprad - (realizované)
ČADCA – 26. 11. - Dom kultúry, Čadca - (realizované)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2009 sme oslovili počas 79 prednášok 17.086 žiakov a študentov
zo 166 základných a stredných škôl v 17 mestách Slovenska.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

11. Prednáškové turné 24. - 25. 02. 2009 - Bratislava (Dúbravka DK - Saratovská 2 a Nové mesto DK - Vajnorská 21)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
8
počet oslovených žiakov
1300
počet zúčastnených škôl
13
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

12. Prednáškové turné 11. 03. 2009 - Pieštany (Dom umenia, Piešťany)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
487
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

Špeciálne poďakovanie Domu umenia za výraznú zľavu pri prenájme sály.

 

 

13. Prednáškové turné 12. 03. 2009 - Trenčín (Kino Hviezda, Trenčín)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
840
počet zúčastnených škôl
7
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

Špeciálne poďakovanie Mestu Trenčín za bezplatné poskytnutie sály Kina Hviezda.


 

 

14. Prednáškové turné 16. 03. 2009 - Revúca (Dom kultúry)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
681
počet zúčastnených škôl
7
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

15. Prednáškové turné 17. a 18. 03. 2009 - Košice (SOŠ, Ostrovského 1, KE)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
7
počet oslovených žiakov
1237
počet zúčastnených škôl
12
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

16. Prednáškové turné 19. 03. 2009 - Vranou nad Topľou (MsDK, M.R.Štefánika)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
535
počet zúčastnených škôl
4
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

17. Prednáškové turné 31. 03. 2009 - Banská Bystrica (Obchodná akadémia, J.G. Tajovského 25)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
724
počet zúčastnených škôl
8
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov


 

18. Prednáškové turné 15. a 16. 03. 2009 - Žilina (MsU, ZA)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
7
počet oslovených žiakov
1414
počet zúčastnených škôl
14
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

19. Prednáškové turné 28. 05. 2009 - Trnava (SOŠ, Lomonosovova 6)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
618
počet zúčastnených škôl
12
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

20. Prednáškové turné 22. 09. 2009 - Hlohovec (DK Pribinova ul.)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
890
počet zúčastnených škôl
2
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

21. Prednáškové turné 23. 09. 2009 - Nitra (Aula UKF Nitra)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1130
počet zúčastnených škôl
15
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

22. Prednáškové turné 30. 09. 2009 - Bratislava (DK Dúbravka, Saratovská)
Z technických príčin nedokončená akcia...

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
1
počet oslovených žiakov
333
počet zúčastnených škôl
3
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

23. Prednáškové turné 01. 10. 2009 -Bratislava (DK Vajnorská 21)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1051
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

24. Prednáškové turné 14. 10. 2009 - Bardejov (kino Žriedlo)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
645
počet zúčastnených škôl
5
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

 

25. Prednáškové turné 15. 10. 2009 - Prešov (PKO)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1147
počet zúčastnených škôl
12
fotogaléria z turné
link
ohlasy pedagógov

 

 

26. Prednáškové turné 10. 11. 2009 - Martin (Dom Odborov)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
542
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

27. Prednáškové turné 11. 11. 2009 - Liptovský Mikuláš (DK Hollého 4)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1223
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

28. Prednáškové turné 12. 11. 2009 - Poprad (DK Štefánikova 99/72)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
4
počet oslovených žiakov
1110
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

29. Prednáškové turné 26. 11. 2009 - Čadca (DK Čadca)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
3
počet oslovených žiakov
1159
počet zúčastnených škôl
9
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.