Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


LPP-0210-07, projektový rok 2008

Názov projektu: STRETNUTIA S VEDOU
Riešiteľ projektu: Pansophia, n.o.
Spoluriešiteľ projektu: Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

 

Výsledok z realizovania projektu LPP-0210-07 v roku 2008:

 

Obdobie: máj-jún, september - december

Počet prednáškových dní spolu: 19

Počet prednášok spolu: 59

Počet zúčastnených študentov: 9.962

Počet zúčastnených škôl: 111

 

Projekt APVV Stretnutia s vedou sme začali uskutočňovať od mája 2009. Za 6 mesiacov školského roka sme  uskutočnili v rámci projektu a jeho popularizácie celkovo 60 predstavení Využili sme celkovo až 19 prednáškových dní a v nich spolu 59 multimediálnych predstavení. Predpokladaný počet bol pritom 11 dní a v nich 44 predstavení. Oproti pôvodnému plánu sme teda bez navýšenia finančných prostriedkov, dosiahli za 6 mesiacov viac prednáškových dní, ako sme pôvodne predpokladali pre celý školský rok, teda 10 mesiacov (18 predn. dní za 10 mesiacov šk. roka). Predstavenia sme uskutočnili v 8 mestách Slovenska. Celkovo sa na predstaveniach uskutočnených v r. 2008 zúčastnilo cca 9.962 žiakov ZŠ a SŠ.

 

V r. 2008 sme uskutočnili dve premiérové predstavenia (Stvorenie sveta, alebo vesmír v orechovej škrupinke a Kronika modrej planéty). Podľa vyhodnotenia testov je možné konštatovať, že obidve predstavenia boli pre študentov zaujímavé a zábavné a privítali by takýto spôsob výkladu aj častejšie, prípadne priamo vo vyučovacom procese.

 

Veľký záujem a odozvu vzbudil aj konkrétny výsledok bádateľskej práce slovenských vedcov – nová teória o vzniku Slnečnej sústavy a samotnej planéty Zem, ktorú sme prezentovali v rámci predstavenia Kronika modrej planéty.

Projekt, jeho zámery a realizácia boli predmetom prednášok a posterov riešiteľov projektu na troch národných a medzinárodných konferenciách/workshopoch:


- Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Co nás spojuje“, Kysucké Nové Mesto - Rudina, 30.5.-31.5.2008
Prednáška: K. Petrík: Projekty Stretnutia s vedou a Metamorfózy – ideálna medzinárodná spolupráca


-  Aktívna účasť na workshope „Tvorivý učiteľ fyziky“, Smolenice, 22.-25.05.22008
a)   Prednáška: K. Petrík – Stretnutia s vedou – projekt na popularizáciu prírodných vied
Odborný článok o metódach, zámeroch a cieľoch projektu bol publikovzný v recenzovanom zbomíku.
b)   Prednáška: K. Petrík – Stvorenie sveta alebo vesmír v orechovej škrupinke
- Aktívna účasť na konferencii „KOLOS“, Snina 2008
a)   Prednáška: K.Petrík, A. Bočík, J. Krempaský, Z. Baxová: Renedezvous with Science – The Project for Popularization of Natural Sciences
b)   poster: K. Petrik, I. Tunyi: Earth Creation Scenario

 

 

01. Prednáškové turné 14. - 15. 5. 2008 - Trenčín (Kino Hviezda)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
5
počet oslovených žiakov
1090
počet zúčastnených škôl
6
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

Špeciálne poďakovanie Mestu Trenčín za bezplatné poskytnutie sály Kina Hviezda.

 

 

02. Prednáškové turné 3. - 5. 6. 2008 - Žilina (MsU)

počet prednáškových dní
3
počet prednášok
6
počet oslovených žiakov
1110
počet zúčastnených škôl
10
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

Špeciálne poďakovanie Mestu Žilina za výraznú zľavu pri prenájme sály na MsU Žilina.

 

 

03. Promo - FZ02 – Kozmológia a astrofyzika 18.6. Trenčín (Kino Hviezda)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
1
počet oslovených žiakov
251
počet zúčastnených škôl
1
fotogaléria z promo
testovanie žiakov

Špeciálne poďakovanie Mestu Trenčín za bezplatné poskytnutie sály Kina Hviezda.

 

 

04. Prednáškové turné 16. - 17. 9. 2008 - Košice (SOU dopravné)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
8
počet oslovených žiakov
1805
počet zúčastnených škôl
14
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

05. Prednáškové turné 15. - 16. 10. 2008 - Banská Bystrica (Obchodná akadémia)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
7
počet oslovených žiakov
1042
počet zúčastnených škôl
21
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 


06. Prednáškové turné 4. - 6. 11. 2008 - Nitra (Univerzita Konštantína Filozofa)

počet prednáškových dní
3
počet prednášok
10
počet oslovených žiakov
848
počet zúčastnených škôl
16
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

07. Prednáškové turné 10. - 11. 11. 2008 - Prešov (Oú)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
8
počet oslovených žiakov
1183
počet zúčastnených škôl
19
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

08. Prednáškové turné 2. - 3. 12. 2008 - Trnava (SOŠ)

počet prednáškových dní
2
počet prednášok
7
počet oslovených žiakov
1070
počet zúčastnených škôl
14
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov

 

 

09. Promo -GE01 - Geológia , mineralógia, geofyzika 1.12. Trenčín (GĽŠ TN)

počet prednáškových dní
1
počet prednášok
1
počet oslovených žiakov
38
počet zúčastnených škôl
1
testovanie žiakov

 

 

10. Prednáškové turné 8. - 10. 12. 2008 - Bratislava - Petržalka (DK Zrkadlový háj)

počet prednáškových dní
3
počet prednášok
8
počet oslovených žiakov
681
počet zúčastnených škôl
11
fotogaléria z turné
ohlasy pedagógov


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.