Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Projekty podporené z grantu APVV
Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom.
Jan Amos Komenský


 

 

 

= Projekt z grantu APVV LPP-0210-07
Projekt s názvom Stretnutia s vedou je na obdobie apríl 2008 až marec 2011...


= Projekt z grantu APVV LPP-0446-09
Projekt s názvom Zážitok z vedy je na obdobie september 2009 až august 2012...

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.