Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskumVydavateľstvoAktualityFotogalériaDataBáza

Krátke informácie z činnosti Pansophia n.o.

V tejto sekci nájdete nami vypracované, realizované a pripravované projekty.

= Metamorfózy 2009 - tlačová správa
pre medialný okruh...

 

= Moderovaná prednáška s diskusiou - Metamorfózy 2009
21.november 2009 o 18:00 hod. v kine Hviezda trenčín, vstup volný...

 

= Festival fyziky 2009 - Tvorivý učiteľ fyziky
19. - 22. apríla 2009. Festival je určený učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako vyučovanie fyziky skvalitniť...

 

= Nová webová stránka Pansophia n.o.
od 12.02.2009 sme spustili nový web o našej neziskoveju organizácií, starú podobu našej stránky nájdete dočasne tu.

 

= Ponuka zaujímavej a zmysluplnej práce v oblasti vzdelávania
Bližšie informácie o danej ponuke.

 

= Pansophia, n.o. získala grant od agentúry APVV projekt LPP-0210-07
Bližšie informácie o danom projekte.

 

= Moderovaná prednáška s diskusiou METAMORFÓZY - 1.marca 2008
Hostia programu:
- Július KREMPASKÝ, prof. RNDr. DrSc.
- Igor TÚNYI, RNDr. CSc.
- Jiří GRYGAR, RNDr. CSc.

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.