Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Sponsored webhosting by WebSupport.sk
Užite si výnimočný The Hosting už od 1,40 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

 

 

Pansophia oslavuje 10. výročie
D i v a d l o   p o z n a n i a - vzdelávanie so zážitkom

 

Ako riekol klasik – "Život je len veľká hra na javisku bytia". Aj názov našej spoločnosti Pansophia pochádza z najväčšieho diela jedného klasika – učiteľa učiteľov Jána Amosa Komenského, ktorého motto: "Škola hrou" poznajú azda všetci pedagógovia. My sme sa pokúsili spojiť tieto dve múdrosti v jedno, a preto si Vás s potešením dovolíme pozvať do nášho Divadla poznania.
Vážení prítomní, v našom Theatrum gnosis, teda Divadle poznania, budú účinkovať tie najväčšie hviezdy univerza s tými najlepšími hrami bytia, ktoré si so všetkou vážnosťou i humorom dovolíme priblížiť najdôležitejším divákom sveta – a to práve Vám...

 

dp

 

 

Nezisková organizácia Pansophia poskytujúca verejnoprospešné služby, vznikla za účelom poskytovania a šírenia informácií zo všetkých prírodných a humanitných odborov laickej i odbornej verejnosti, s hlavným zameraním na deti a mládež.

Jej cieľom je preklenúť rozdiely medzi vednými disciplínami a nedeliť informácie na biologické, geologické, matematické, fyzikálne atď., ale poskytovať ucelený pohľad na svet, v  ktorom žijeme, za pomoci integrácie dostupných vedných a humanitných smerov. Samotný vesmír a príroda je kompaktný a prepojený jednotný celok a v takom duchu sa nesú informácie, ktoré poskytujeme formou vzdelávacích prednášok a multimediálnych predstavení ...


čítajte ďalej

 

 

 


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.  

 | Navštívili ste nás krát.  |  | | | | . | | J.D.:  |